Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu 5.2.3 MOD + APK + Unlimited Money Android

advertisement

Cờ tỷ phú Việt Nam - Co ty phu MOD + APK

Download “Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu” APK + MOD + Hack + Unlimited Money + Unlimited Coins + Cheats + Unlocked of Android Latest Version Game

( #APK #MOD #APKMOD #UnlimitedMoney #Hack #Cheats #Android #AndroidGame #MobileGame #APKPure #APKMonk #APKMirror )
Download “Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu” and enjoy because its freely available for your Android Mobile and Android Tab.
Developer:- QA Studios

“Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu” – Người chơi sẽ tung xúc sắc để di chuyển vòng quanh bàn cờ. Có nhiều loại ô khác nhau trên bàn cờ như ô nhà đất, xuất phát, khí vận, cơ hội, vào tù, sân bay,… Người chơi sẽ mua nhà đất và xây nhà trên những ô mà mình sở hữu. Trên đường đi người chơi có thể bị mất tiền cho người chơi khác khi đi vào ô của đối thủ, hoặc gặp phải rủi ro như vào ô khí vận. Người chơi thắng cuộc khi các đối thủ đã bị phá sản và trở thành tỷ phú.

Complete Information of “Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu” APK Android Game

  • Game Name:- “Cờ tỷ phú Việt Nam – Co ty phu”
  • Requirements:- Android
  • Published On APK Extension:- 21 May 2018

Download Link

Secure Server (M)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *