Line 98 Bản chuẩn

Advertisement

Line 98 Bn chun

Download “Line 98 Bản chuẩn” APK + MOD + Hack + Unlimited Money + Unlimited Coins + Cheats + Unlocked of Android Latest Version Game

( )
Download “Line 98 Bản chuẩn” and enjoy because its freely available for your Android Mobile and Android Tab.
Developer:- APK

“Line 98 Bản chuẩn” – Line 98 là một trò chơi đơn giản dựa trên bản Lines 98. 1 trò chơi dạng bảng 9×9, luật chơi đơn giản. Nhiệm vụ của bạn là di chuyển các bóng để tạo thành 1 hàng bóng cùng màu ngang, dọc hoặc chéo để có điểm. Hàng càng dài, điểm càng cao theo cấp số nhân. Game có chức năng tự động lưu lại quá trình chơi.
Tính năng nổi bật:
· Hình ảnh, hiệu ứng âm thanh, cách chơi giữ nguyên bản gốc Lines 98
· Lưu lại tối đa đến 4 trò chơi, thuận tiện để tiếp tục
Cùng với Kim Cương, Đào Vàng hay Bắn Bóng, Line 98 là 1 game dạng bảng được ưa thích bởi dân văn phòng suốt những năm 2000, khi mà các game online chưa phát triển.
Bắt đầu với Line98 ngay bây giờ.
Line 98 is a simple game based on Lines 98. A 9×9 board game, simple rules. Your task is to move the balls to form a row of balls of the same color horizontally, vertically or diagonally to get points. The longer the row, the exponentially higher the score. The game has an auto-save function.
Salient features:
· Images, sound effects, gameplay keep the original Lines 98
· Save up to 4 games, convenient to continue
Along with Diamond, Gold Digging or Shooting Ball, Line 98 is a board game that was popular with office workers during the 2000s, when online games were not developed.
Get started with Line98 now.
Tăng hiệu năng.

Complete Information of “Line 98 Bản chuẩn” APK Android Game

  • Game Name:- “Line 98 Bản chuẩn”
  • Version:- Latest
  • Requirements:-
  • Game Installed:- 100,000+
  • PlayStore ID:- hnam.lines98

Download Link

Advertisement

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *