Super Saiyan Goku: Dragon Z Fighter 1.0.7

advertisement

Last Updated on

Super Saiyan Goku Dragon Z Fighter

Secure Server

Play-Store

“Super Saiyan Goku: Dragon Z Fighter” APK Android Game Download

Developer:- VCOMPANY

Updated Date:- Feb 24, 2018

“Super Saiyan Goku: Dragon Z Fighter” – _ Dragon Z Fighter là 2D Fighting Game. Lấy chủ đề là các nhân vật trong bộ truyện Anime nổi tiếng Dragon Ball Super như Goku, Vegeta, Trunks, Gohan, Bardock, …
_ Dragon Z Fighter là game dau vo sôi động, những màn danh nhau mãn nhãn giữa những nhân vật khiến người chơi không rời mắt.
_ Hiện tại Dragon Z Fighter có 10 nhân vật:

Complete Information of “Super Saiyan Goku: Dragon Z Fighter” APK Android Game

  • Game Name:- “Super Saiyan Goku: Dragon Z Fighter”
  • Requirements:- Android
  • Published On APK Extension:- 21 February 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *