Advertisement

Tân Ngọa Long VNG 1.3.57 MOD APK (Hack/Unlimited Money) Download

Tn Nga Long VNG MOD APK HackUnlimited Money

Download “Tân Ngọa Long VNG” MOD APK (Hack/Unlimited Money) + Unlimited Coins + Cheats + Unlocked of Android Latest Version Game/App

Download “Tân Ngọa Long VNG MOD APK (Hack/Unlimited Money) ” and enjoy because its freely available for your Android Mobile and Android Tab.
Developer:- APK

“Tân Ngọa Long VNG MOD APK (Hack/Unlimited Money)” – Tân Ngọa Long – tượng đài game chiến thuật kinh điển tái xuất, với đồ họa và gameplay được kế thừa và nâng cấp từ tựa game Ngọa Long kinh điển một thời. Tân Ngọa Long mang đến cho người chơi một trải nghiệm quen thuộc nhưng không thiếu tính mới mẻ, độc đáo.

Với bối cảnh là cuối đời Đông Hán chiến loạn với sự xuất hiện của các vị anh hùng Tam Quốc Ngụy (Tào Tháo) – Thục (Lưu Bị) – Ngô (Tôn Quyền), người chơi sẽ cần chiêu mộ các võ tướng nổi tiếng: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Chu Du, Điêu Thuyền, Lữ Bố,… để phục vụ cho quốc gia của mình. Tham gia Tân Ngọa Long, bạn sẽ trở thành các Thành Chủ, xây dựng thành trì, chiêu binh mãi mã, bày binh bố trận, thách thức trí tuệ so tài với người chơi khác.

TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC

Binh Chủng Đa Dạng Chiến Thuật Không Giới Hạn

Với hơn 100 vị tướng lĩnh Tam Quốc kết hợp với 5 loại binh chủng khác nhau: Cung, Kỵ, Bộ, Thương và Mưu Sĩ, chia thành nhiều cấp từ thấp tới cao. Mỗi loại binh chủng lại mang những chỉ số và tư chất hoàn toàn khác nhau, mang đến cho người chơi vô vàn lựa chọn chiến thuật áp dụng cho từng trận đánh công thành, thủ thành hay đánh liên minh với quân đoàn của mình với các kingdoms khác.
Chiến Thuật Thời Gian Thực Công Thành Chiến Hoành Tráng

Game Tân Ngọa Long với gameplay dàn trận chiến thuật thời gian thực (RTS) đề cao mạnh tính chiến thuật và đa dạng hóa đội hình, binh chủng của mỗi người chơi. Những tựa game dàn trận từ xưa đến nay như vẫn luôn có một chỗ đứng cũng như sức hút vô cùng lớn với các game thủ trên toàn thế giới với những trận đánh đỉnh cao mang lại cho người chơi vô vàn cung bậc cảm xúc khác nhau.

Với tính năng Công Thành Chiến, người chơi có thể chiến đấu kề vai sát cánh với đồng đội trong liên minh của mình, để đánh chiếm các thành khác, mang về chiến lợi phẩm, mở rộng lãnh thổ để trở thành các đế quốc hùng mạnh xưng bá, lords một phương.
Chiến Trường Tự Do Chỉ Đâu Đánh Đó

Trong Tân Ngọa Long, người chơi có thể thoải mái bày trận, điều binh đi đến bất cứ nơi nào mình muốn. Điều này cho phép người chơi thoải mái hơn trong việc tính toán các chiến thuật hợp lí để đánh chiếm thành hoặc đánh chiếm các khoáng sản tài nguyên để làm giàu thêm cho quốc gia của mình.

Bố Trận Linh Hoạt Lấy Yếu Khắc Mạnh

Ngoài hệ thống Tướng và Binh Chủng, Tân Ngọa Long còn có thêm 8 hệ thống trận hình, với mỗi trận hình là một hệ thống buff tấn công, phòng ngự, sát thương, tốc độ… hoàn toàn khác nhau. Điều này mang đến một hệ thống chiến thuật vô cùng phong phú, có thể giúp người chơi vượt ải, chiếm thành vượt cấp, vượt lực chiến một cách dễ dàng mà không phải tựa game chiến thuật nào cũng có được.
Liên Minh Vững Mạnh Chia Sẻ Lợi Tức VIP

Tham gia liên minh trong Tân Ngọa Long người chơi sẽ dễ dàng nhận được nhiều tài nguyên hơn. Bằng cách tham gia điều quân Công Thành Chiến cùng liên minh của mình, càng nhiều người tham gia, lợi tức tài nguyên chia sẻ càng nhiều.

PERMISSION

– READ_EXTERNAL_STORAGE: Đọc thông tin hình ảnh
– WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Lưu thông tin hình ảnh
– RECORD_AUDIO: Hỗ trợ tính năng voice chat
Tan Ngoa Long – the classic strategy game monument reappears, with graphics and gameplay inherited and upgraded from the classic Crouching Dragon game once. Tan Ngoa Long brings players a familiar experience but not lacking in novelty and uniqueness.

With the context of the end of the Eastern Han Dynasty, the war with the appearance of the heroes of the Three Kingdoms Wei (Cao Cao) – Shu (Luu Bei) – Ngo (Ton Quyen), players will need to recruit famous martial arts generals. : Guan Yu, Truong Phi, Trieu Van, Ma Sieu, Zhuge Liang, Sima Yi, Dai Kieu, Tieu Kieu, Chu Du, Dieu Thuyen, Lu Bu, etc. to serve their country. Joining Tan Ngoa Long, you will become the Citadel, build strongholds, recruit soldiers forever, arrange battle formations, challenge intelligence to compete with other players.

SPECIAL FEATURES

Unlimited Tactical Diversity Army

With more than 100 generals of the Three Kingdoms combined with 5 different types of troops: Bow, Cavalry, Bo, Thuong and Mau Si, divided into many levels from low to high. Each type of army has completely different stats and qualities, giving players a variety of tactical options to apply to each siege, defense or alliance with their legions. other kingdoms.
Real-Time Tactics Siege Battle Epic

Tan Ngoa Long game with real-time tactical battle (RTS) gameplay emphasizes tactics and diversifying the squad and army of each player. The games arrayed from the past to now still have a place as well as a great attraction for gamers around the world with top-notch battles that give players a lot of different emotions. .

With the Siege War feature, players can fight side by side with teammates in their alliance, to capture other cities, bring back loot, expand territories to become mighty empires. Strong claim to hegemony, one-sided lords.
Freedom Battlefield Only Fights There

In Tan Ngoa Long, players can freely arrange battle and send troops to wherever they want. This allows players to be more comfortable in calculating reasonable tactics to capture cities or capture resources to enrich their country.

Flexible Battle for Weakness and Strength

In addition to the General and Army system, Tan Ngoa Long also has 8 more formation systems, with each formation being a buff system of attack, defense, damage, speed … completely different. This brings an extremely rich tactical system, which can help players overcome stages, conquer levels, overcome battle forces easily that not all strategy games have.
Vip Profit Sharing Strong Alliance

Joining an alliance in Tan Ngoai Long, players will easily get more resources. By participating in the dispatch of Cong Thanh Chien troops with their alliance, the more people participate, the more resource profits are shared.

PERMISSION

– READ_EXTERNAL_STORAGE: Read image information
– WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Save image information
– RECORD_AUDIO: Support voice chat feature
– Update thần tướng Tư Mã Ý

Complete Information of “Tân Ngọa Long VNG MOD APK (Hack/Unlimited Money)” APK Android Game/App

  • Game/App Name:- “Tân Ngọa Long VNG”
  • Version:- Latest
  • Requirements:-
  • Game/App Installed:- 50,000+
  • PlayStore ID:- com.vng.tanngoalong

Download Link

Advertisement

Leave a Comment

Your email address will not be published.